Studium wykonalności oraz koncepcja techniczna dla budowy terminalu gazu płynnego LNG
Konsulting

Wstępne studium wykonalności oraz wstępna koncepcja techniczna dla budowy terminalu gazu płynnego LNG w obszarze morskich portów Dunaju  • Klient: Zarząd Morskich Portów Dunaju
  • Data: Grudzień 2015, Galati, Rumunia
  • Typ projektu: Konsulting
Projekt przygotowany dla Zarządu Morskich Portów Dunaju w Galati/Rumunia w ramach europejskiego projektu LNG Masterplan. W ramach projektu przeprowadzono badania rynkowe potencjalnego popytu na paliwo LNG w regionie, na podstawie których określono docelowe parametry terminala. Dokonano także wyboru lokalizacji dla terminala oraz przygotowano wstępną koncepcję techniczno-technologiczną jego budowy wraz z oszacowaniem kosztów projektu (Galati 2015).