Wnioski aplikacyjne dla projektów unijnych w ramach MoS
Konsulting

Przygotowanie wniosków aplikacyjnych dla projektów inwestycyjno-rozwojowych w ramach Autostrad Morskich, które uzyskały dofinansowanie z programów europejskich  • Klient: European Commission
  • Data: 2014-2015
  • Typ projektu: Konsulting
Zobacz stronę

Przygotowanie wniosków aplikacyjnych dla projektów inwestycyjno-rozwojowych w ramach Autostrad Morskich, które uzyskały dofinansowanie z programów europejskich:

  • LNG in Baltic Sea Ports II: projekt obejmujący przygotowanie studiów wykonalności oraz projektów koncepcyjnych terminali bunkrowych LNG dla żeglugi morskiej w portach Helsingborg, Kłajpeda, Sundsvall, Trelleborg i Rostok (TEN-T, Bruksela 2014). 
  • HEKLA - Helsingborg & Klaipeda - LNG Infrastructure Facility Deployment (TEN-T/CEF MoS): budowa infrastruktury dla dystrybucji paliwa LNG dla żeglugi morskiej w portach w Kłajpedzie i Helsingborgu (CEF, Bruksela 2015).