Raport
Konsulting

Polskie porty morskie jako biegun rozwoju gospodarczego kraju i regionów lokalizacji  • Klient: autorski raport we współpracy z BCT
  • Data: maj 2016
  • Typ projektu: Konsulting
Pobierz PDF

Jak dotychczas zależności pomiędzy wpływem aktywności portów na produkcję oraz konsumpcję w kraju oraz ich rolą przy tworzeniu miejsc pracy nie zostały szczegółowo analizowane. Raport wypełnia tą istotną lukę, jednoznacznie potwierdzając silne związki występujące pomiędzy portami oraz ich otoczeniem.

Z raportu wynika, iż porty morskie generują 227 tys. miejsc pracy, stanowiąc 1,6% rynku zatrudnionych w skali krajowej. Opracowanie analizuje wskaźniki generowane przez porty również pod kątem wartości dodanej brutto oraz produktu krajowego brutto tworzonego w sektorze. Przeprowadzone analizy dowodzą, że w portach morskich tworzone jest PLN 28.5 mld PKB, czyli 1,6% PKB naszego kraju.

Charakterystyczne dla całego raportu metodyczne podejście, pozwoliło na identyfikację zarówno mechanizmu wzmacniania efektów ekonomiczno-społecznych, jak również ich odniesienia do gospodarki regionów i kraju.