NECA na Morzu Bałtyckim
Konsulting

Analiza skutków ekonomicznych i społecznych dla Polski wynikających z wprowadzenia NECA na Morzy Bałtyckim  • Klient: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  • Data: listopad 2015
  • Typ projektu: Konsulting

Jednym z wyzwań stojącym przez armatorami operującymi na Morzu Bałtyckim jest dostosowanie się do obecnych i planowanych wymogów środowiskowych, czego przykładem może być wprowadzenie kontroli emisji azotu przez statki, tzw. NECA (Nitrogen Emission Control Area).  Zespół autorów Actia Forum na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przygotował analizę potencjalnych kosztów oraz korzyści płynących z wdrożenia regulacji. Odniesiono się zarówno do kosztów instalacji i eksploatacji systemów oczyszczania spalin (EGR, SCR) na statkach morskich, jak również oceniono skutki zdrowotne i środowiskowe wynikające z ustanowienia NECA na Morzy Bałtyckim.