Konsulting

Konsulting


Port Monitor


Wyniki działalności 10 największych portów kontenerowych (I poł. 2017).

Konsulting

Port Monitor


Results of Top 10 Baltic container ports in first half of 2017

Konsulting

Port Monitor


Wyniki działalności 5 największych portów kontenerowych w Europie (I poł. 2017)

Konsulting

Port Monitor


Results in the top 5 European container ports in the first half of 2017

Konsulting

Raport


Polskie porty morskie jako biegun rozwoju gospodarczego kraju i regionów lokalizacji

Konsulting

Port Monitor


Wzrost przeładunków w większości z Top 10 bałtyckich portów kontenerowych w 2016 roku

Konsulting

Port Monitor


Wzrost przeładunków w większości z Top 10 bałtyckich portów kontenerowych w 2016 roku

Konsulting

Port Monitor: Polskie porty w 2016 roku


Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Konsulting

Port Monitor: Polskie porty morskie ustanawiają nowy rekord!


Pierwsza połowa 2016 pod znakiem wzrostu dla polskich portów morskich

Konsulting

Raport


Polskie porty morskie jako biegun rozwoju gospodarczego kraju i regionów lokalizacji

Konsulting

Port Monitor - Bałtyk


12,5% spadek przeładunków w bałtyckich portach kontenerowych w 2015 roku

Konsulting

Port Monitor - Europa


Spadki przeładunków w największych portach kontenerowych Europy w 2015 roku

Konsulting

Port Monitor


Polskie porty morskie w 2015 roku - podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Konsulting

Analiza ratyfikacji konwencji balastowej


Uwarunkowania oraz ocena kosztów i korzyści ratyfikacji międzynarodowej konwencji balastowej (BWMC) przez Polskę

Konsulting

NECA na Morzu Bałtyckim


Analiza skutków ekonomicznych i społecznych dla Polski wynikających z wprowadzenia NECA na Morzy Bałtyckim

Konsulting

Wnioski aplikacyjne dla projektów unijnych w ramach MoS


Przygotowanie wniosków aplikacyjnych dla projektów inwestycyjno-rozwojowych w ramach Autostrad Morskich, które uzyskały dofinansowanie z programów europejskich

Konsulting

Port Monitor


Wyniki 5 największych europejskich portów kontenerowych w pierwszej połowie 2015 roku

Konsulting

Port Monitor


Spadki w większoci z 10 największych portów kontenerowych Bałtyku w pierwszej połowie 2015 roku

Konsulting

Polska coraz silniejsza na Bałtyku


Dr Maciej Matczak o dynamicznym rozwoju polskich portów

Konsulting

Port Monitor


Ukazał się Port Monitor - cykliczny raport poświęcony rynkowi portowemu w Regionie Morza Bałtyckiego, w Europie i na świecie, przygotowany przez nasz zespół ekspertów

Konsulting

Studium wykonalności oraz koncepcja techniczna dla budowy terminalu gazu płynnego LNG


Wstępne studium wykonalności oraz wstępna koncepcja techniczna dla budowy terminalu gazu płynnego LNG w obszarze morskich portów Dunaju

Konsulting

Analiza rozwoju polskich portów morskich dla MSP


Analiza warunków funkcjonowania i perspektyw rozwoju polskich portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Konsulting