Konsulting

Konsulting


Raport


Polskie porty morskie jako biegun rozwoju gospodarczego kraju i regionów lokalizacji

Konsulting

Port Monitor


Wzrost przeładunków w większości z Top 10 bałtyckich portów kontenerowych w 2016 roku

Konsulting

Port Monitor: Polskie porty w 2016 roku


Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Konsulting

Port Monitor: Polskie porty morskie ustanawiają nowy rekord!


Pierwsza połowa 2016 pod znakiem wzrostu dla polskich portów morskich

Konsulting

Raport


Polskie porty morskie jako biegun rozwoju gospodarczego kraju i regionów lokalizacji

Konsulting

Port Monitor - Bałtyk


12,5% spadek przeładunków w bałtyckich portach kontenerowych w 2015 roku

Konsulting

Port Monitor - Europa


Spadki przeładunków w największych portach kontenerowych Europy w 2015 roku

Konsulting

Port Monitor


Polskie porty morskie w 2015 roku - podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Konsulting

Analiza ratyfikacji konwencji balastowej


Uwarunkowania oraz ocena kosztów i korzyści ratyfikacji międzynarodowej konwencji balastowej (BWMC) przez Polskę

Konsulting

NECA na Morzu Bałtyckim


Analiza skutków ekonomicznych i społecznych dla Polski wynikających z wprowadzenia NECA na Morzy Bałtyckim

Konsulting

Wnioski aplikacyjne dla projektów unijnych w ramach MoS


Przygotowanie wniosków aplikacyjnych dla projektów inwestycyjno-rozwojowych w ramach Autostrad Morskich, które uzyskały dofinansowanie z programów europejskich

Konsulting

Port Monitor


Wyniki 5 największych europejskich portów kontenerowych w pierwszej połowie 2015 roku

Konsulting

Port Monitor


Spadki w większoci z 10 największych portów kontenerowych Bałtyku w pierwszej połowie 2015 roku

Konsulting

Polska coraz silniejsza na Bałtyku


Dr Maciej Matczak o dynamicznym rozwoju polskich portów

Konsulting

Port Monitor


Ukazał się Port Monitor - cykliczny raport poświęcony rynkowi portowemu w Regionie Morza Bałtyckiego, w Europie i na świecie, przygotowany przez nasz zespół ekspertów

Konsulting

Studium wykonalności oraz koncepcja techniczna dla budowy terminalu gazu płynnego LNG


Wstępne studium wykonalności oraz wstępna koncepcja techniczna dla budowy terminalu gazu płynnego LNG w obszarze morskich portów Dunaju

Konsulting

Analiza rozwoju polskich portów morskich dla MSP


Analiza warunków funkcjonowania i perspektyw rozwoju polskich portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Konsulting