HEKLA on-the-road campaign
Eventy

Kolejne przystanki: Ryga (12.05.2016) i Wilno (02.06.2016)!  • Klient: HEKLA Project
  • Data: 12 maja 2016 (Ryga) / 2 czerwca 2016 (Wilno)
  • Typ projektu: Eventy
Pobierz PDF Zobacz stronę

W maju i czerwcu tego roku obyły się kolejne spotkania z cyklu HEKLA on-the-road campaign, organizowane w ramach projektu HEKLA - Helsingborg & Klaipeda LNG Facility Deployment. 12 maja 2016 miało miejsce spotkanie w Rydze, natomiast 2 czerwca 2016 spotkaliśmy się w Wilnie.

Głównym zadaniem projektu HEKLA (Helsingborg & Klaipeda LNG Infarstructure Facility Deployment) jest wykreowanie wartości dodanej poprzez rozpowszechnienie i promowanie LNG jako alternatywnego paliwa dla rynku transportowego i energetycznego w rejonie Bałtyku i Europy. Dynamicznemu rozwojowi rynku infrastruktury LNG służyć ma organizacja kampanii informacyjnych, które przedstawią praktyczne elementy oraz zastosowania nowych technologii LNG dla biznesu. W ramach projektu zrealizowane zostaną dwie kampanie HEKLA on-the-road składające się na bezpośrednie spotkania z przedstawicielami projektu. Kampania HEKLA on-the-road wdrożona zostanie przez regularną dystrybucję informacji do potencjalnych zainteresowanych eksploatacją technologii LNG.