HEKLA on-the-road campaign
Eventy

Spotkanie w ramach kampanii promocyjnej projektu HEKLA (Helsingborg & Klaipeda LNG Infrastructure Facility Deployment)  • Klient: HEKLA Project
  • Data: 8 marca 2016
  • Typ projektu: Eventy
Pobierz PDF Zobacz stronę

Inauguracyjne spotkanie z cyklu kampanii Hekla on-the-road campaign miało miejsce 8 marca 2016 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Seminarium zostało zorganizowane w ramach corocznej imprezy Transport Week. W oficjalnym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele projektu: reprezentacji Portu Helsingborg i Klaipedos Nafta oraz kluczowi interesariusze reprezentujący sektor transportu i energii. Uczestniczące porty są pierwszymi w obrębie regionu Morza Bałtyckiego, gdzie powstanie infrastruktura poświęcona bunkrowaniu LNG.

Głównym zadaniem projektu HEKLA (Helsingborg & Klaipeda LNG Infarstructure Facility Deployment) jest wykreowanie wartości dodanej poprzez rozpowszechnienie i promowanie LNG jako alternatywnego paliwa dla rynku transportowego i energetycznego w rejonie Bałtyku i Europy. Dynamicznemu rozwojowi rynku infrastruktury LNG służyć ma organizacja kampanii informacyjnych, które przedstawią praktyczne elementy oraz zastosowania nowych technologii LNG dla biznesu. W ramach projektu zrealizowane zostaną dwie kampanie HEKLA on-the-road składające się na bezpośrednie spotkania z przedstawicielami projektu. Kampania HEKLA on-the-road wdrożona zostanie przez regularną dystrybucję informacji do potencjalnych zainteresowanych eksploatacją technologii LNG.