Harbours Review Spotlight: Ballast Water Management
Eventy

Seminarium poświęcone tematyce Ballast Water Management (BWM)  • Klient: seminarium autorskie
  • Data: 15.05.2017, Tallinn, Estonia
  • Typ projektu: Eventy
Pobierz PDF Zobacz stronę

Seminarium poświęcone tematyce Ballast Water Management (BWM) i jej wpływowi na branże shippingową i portową na obszarze Morza Bałtyckiego raz poza jego granicami.

Spotkanie odbyło się podczas konferencji Transport Week 2017, która miała miejsce w dniach 7-9 marca, w Sopocie. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli europejskiego sektora shippingowego i portowego, ekspertów zajmujących się rozwojem technologii oraz osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie regulacji środowiskowych.

Harbours Review Spotlight: Ballast Water Management okazało się idealną platformą do wymiany doświadczeń i pomysłów związanych z niedawno ratyfikowaną i mającą wejść niebawem w życie konwencją dotyczącą wód ballastowych - International Convention for Control and Management of Ships? Ballast Water and Sediments (BWMC).