Analiza ratyfikacji konwencji balastowej
Konsulting

Uwarunkowania oraz ocena kosztów i korzyści ratyfikacji międzynarodowej konwencji balastowej (BWMC) przez Polskę  • Klient: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  • Data: listopad 2015
  • Typ projektu: Konsulting

W 2015 roku multi-dyscyplinarny zespół ekspertów pod przewodnictwem Actia Forum przygotował na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju opracowanie przedstawiające uwarunkowania oraz koszty i korzyści ratyfikacji konwencji balastowej (Ballast Water Management Convention).  Głównym celem Konwencji jest ograniczenie i ostatecznie eliminacja przenoszenia szkodliwych organizmów morskich oraz patogenów w wodach i osadach balastowych, co stanowić może istotne zagrożenie dla ekosystemów morskich. Cel ten może być osiągnięty głównie poprzez instalację systemów obróbki wód balastowych na statkach. W ramach projektu przeanalizowano oraz zinterpretowano aktualny dorobek regulacyjny dotyczący Konwencji, dokonano analizy floty oraz wymagań technicznych związanych z realizacją wymagań regulacji na statkach, a także przedstawiono wymagania proceduralne oraz aktualny status wdrażania systemów kontroli wód balastowych i osadów w państwach europejskich.